Sat. Jan 18th, 2020

Host your Website

Read and learn

Cách lựa chọn tên miền hợp lý – làm website với wordpress

1 min read– Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn.
– Cách lựa chọn tên miền hợp lý là bước đầu quan trọng khi làm website với wordpress. tên miền là bộ mặt của bạn, nói lên mức độ uy tín cũng như phương diện, tầm ảnh hưởng của bạn đến lĩnh vực cụ thể nào đó.
– đăng ký kênh của mình để nhận thêm những video hữu ích nhé mọi người.
– Đăng ký kênh tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCGnxVRF18WGyWIqWyiqSxJA

1 thought on “Cách lựa chọn tên miền hợp lý – làm website với wordpress

Comments are closed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.