Sat. Dec 7th, 2019

Host your Website

Read and learn

FatCow Web Hosting $1.00/mo* Trust your web hosting to the #1 web host provider, GoDaddy!

Lập trình PHP – Xây dựng webiste bán hàng với Laravel 5.x: Giới thiệu

1 min readXây dựng website bán hàng trực tuyến với Laravel 5.x.
Khóa học lập trình PHP tại KhoaPham.Vn: http://khoapham.vn/lap-trinh-php.html

Website bán hàng với các chức năng như xem danh sách sản phẩm, Danh sách sản phẩm theo từng loại,chức năng mua hàng và xử lý đơn hàng, chức năng đăng nhập và đăng xuất, Xử lý tìm kiếm theo tên và theo giá sản phẩm.

Tư vấn ghi danh: 0942764080
Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907 (Thứ hai đến thứ sáu từ 13 – 16h)
Fanpage: https://www.facebook.com/khoapham.vn/

11 thoughts on “Lập trình PHP – Xây dựng webiste bán hàng với Laravel 5.x: Giới thiệu

Comments are closed.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.